Cài đặt cho Zalo PC
ZaDark cho Zalo PC trên Windows và macOS
Nếu phiên bản Zalo PC < v22.9.1 → Sử dụng ZaDark PC ≤ v4.x. Nếu phiên bản Zalo PC v22.9.1 → Sử dụng ZaDark PC v5.x.
Xem phiên bản : Chọn Cài đặt (góc trái dưới) > Giới thiệu > Thông tin phiên bản.
Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất. Hãy cài đặt lại ZaDark sau khi cập nhật Zalo PC.
Auto Update (Beta) sẽ được ra mắt vào giữa tháng 11/2022.

ZaDark for Windows

ZaDark hỗ trợ Windows 10 trở lên.

ZaDark for macOS

ZaDark hỗ trợ macOS 10.14 (macOS Mojave) trở lên.
Copy link
Outline
ZaDark for Windows
ZaDark for macOS