Cài đặt cho Zalo Web
ZaDark cho Zalo Web trên Google Chrome, Safari, Opera, Microsoft Edge và Firefox

ZaDark for Chrome

ZaDark for Safari

ZaDark for Safari được bán trên Mac App Store với giá 69.000₫ để tác giả có kinh phí duy trì tài khoản Apple Developer Program ($99) hàng năm.

ZaDark for Opera

ZaDark for Edge

ZaDark for Firefox

Copy link
Outline
ZaDark for Chrome
ZaDark for Safari
ZaDark for Opera
ZaDark for Edge
ZaDark for Firefox