ZaDark for Safari
Dark Mode tốt nhất cho Zalo
ZaDark for Safari được bán trên Mac App Store với giá 69.000₫ để tác giả có kinh phí duy trì tài khoản Apple Developer Program ($99) hàng năm.